RASHI / ZODIAC RUDRAKSHA 


These can be worn in pendants, bracelets or mala's

S.No.

Rashi / Zodiac Name

Ruling Planet

Rudraksha to wear

1

Mesha/Aries

Mars, Jupiter

3 Mukhi, 5 Mukhi

2

Vrishabha/Taurus

Mercury, Saturn

6 Mukhi/13 Mukhi, 7 Mukhi/14 Mukhi

3

Mithun/Gemini

Mercury, Venus

4 Mukhi, 6/13 Mukhi

4

Karka/Cancer

Moon, Mars

2 Mukhi/Gauri Shankar, 3 Mukhi

5

Singh/Leo

Sun, Mars

1 Mukhi/12 Mukhi, 3 Mukhi

6

Kanya/Virgo

Mercury

4 Mukhi, 6 Mukhi

7

Tula/Libra

Venus, Saturn

6 Mukhi, 7 Mukhi

8

Vrishchika/Scorpio

Jupiter, Moon

5 Mukhi, 2 Mukhi / Gauri Shankar

9

Dhanu/Sagittarius

Jupiter, Sun

5 Mukhi, 12 Mukhi

10

Makar/Capricorn

Saturn, Venus

7 Mukhi/14 Mukhi, 6 Mukhi/13 Mukhi

11

Kumbha/Aquarius

Saturn, Venus

7 Mukhi/14 Mukhi, 6 Mukhi/13 Mukhi

12

Meena/Pisces

Jupiter, Mars

5 Mukhi, 3 Mukhi